Logistyka kontraktowa

Przyjęcie towaru

Rozładunek Przyjęcie Lokowanie Informacja

Przyjęcie towaru obejmuje rozładunek dostaw całopojazdowych oraz ładunków drobnicowych.

Każdą dostawę poddajemy szczegółowej kontroli jakościowej i ilościowej przy precyzyjnym monitoringu wewnętrznym.

Lokowanie towarów w strefach półkowych i strefie wysokiego składu realizujemy z uwzględnieniem priorytetów ekspedycyjnych, gabarytów towarów oraz optymalizacji wypełnienia lokacji.

Potwierdzenie przyjęcia wysyłamy do Klienta na podstawie rejestracjisystemowej tuż po zakończeniu procesu jako finalizację przyjęcia dostawy

Składowanie

Lokowanie Kontrola Informacja

Towary składujemy w strefach półkowych dedykowanych do szybkiej kompletacji oraz w obrębie magazynu zasobowego składającego się z miejsc paletowych. Składowanie odbywa się w oparciu o systemowe rozwiązania dające optymalne i bezpieczne wypełnienie lokacji.

Prowadzimy systematyczną kontrolę stanów magazynowych zapewniającą stały nadzór nad jakością i zgodnością towarów składowanych.

W ramach usługi realizujemy również inwentaryzację roczną popartą pełną dokumentacją.

Kompletacja i wydanie

Kompletacja Kontrola Zabezpieczenie Wydanie Informacja

Zamówienia realizujemy przy pomocy narzędzi systemowych gwarantujących wysoką jakość i precyzję.

Dzięki modułowym procesom uzyskujemy efektywność umożliwiającą realizację kompletacji i wydania towaru w dniu złożenia zamówienia.

Prowadzimy stałą kontrolę jakości zamówień na wyjściu w celu zapewnienia pełnej zgodności zamówienia z wysyłką.

Dopasowane i bardzo trwałe opakowania uzupełniają element zabezpieczenia zamówienia w transporcie.

Po wysyłce Klient otrzymuje informację o realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem systemowym wydania.

Zwroty posprzedażowe

Odbiór Przyjęcie Kontrola Informacja

Odbiór zwrotów posprzedażowych realizujemy w porozumieniu z odbiorcą na podstawie upoważnienia Klienta.

Każdy zwrot poddajemy szczegółowej kontroli jakościowej i ilościowej.

Produkty po ekspozycji przywracane są do ponownej sprzedaży i wprowadzane na stan magazynowy.

Na podstawie rejestracji systemowej wysyłamy do Klienta potwierdzenie przyjęcia zwrotu do magazynu.

Usługi specjalne

Kompletacja Konfekcjonowanie Pakowanie Informacja

Oferujemy możliwość korzystania z usług co-packing w zakresie:

Transport

Załadunek Monitoring Doręczenie Informacja

Współpracujemy z rzetelnymi i liczącymi się na rynku partnerami z branży kurierskiej, transportowej i logistycznej w celu realizacji:

Obsługa klienta

Kontakt Pytanie Działanie Informacja

W ramach dbałości o profesjonalną współpracę i szybki przekaz informacji dedykujemy opiekuna operacyjnego odpowiedzialnego za całokształt działań realizowanych dla danego Klienta.

Umożliwiamy oraz inicjujemy wygodny i bezpośredni kontakt telefoniczny lub poprzez email.

Systematycznie monitorujemy jakość obsługi Klienta i podejmujemy działania w kierunku jej optymalizacji.